Co všechno Karellen umí a dokáže

Karellen splňuje všechny požadavky na provoz mateřské školy a řízení přihlášek, stejně tak je schopen provozovat internetové stránky školy. Veškeré informace, které jsou v systému, je možné sdílet či zobrazovat na stránkách, a to na základě individuálního nastavení. Systém odpovídá potřebám rodičů i zaměstnanců školy a poskytuje informace o činnostech školy a dětech, které ji každodenně navštěvují.

Karellen kid

Databáze dětí

Databáze dětí obsahuje základní, zdravotní a bezpečnostní informace o dětech, údaje o jejich docházce, stravování a kvalitě spánku. Databáze obsahuje také například kontaktní informace na příbuzné dítěte, či zaznamenává pokroky dítěte a uchovává je tak, že je možné si zpětně jejich historii procházet.

Přednosti

 • Základní informace
 • Docházka
 • Jídelníček
 • Záznamy o stravování a spánku
 • Hodiny speciální výchovy
 • Pokroky dítěte
 • Zdravotní a bezpečnostní informace
 • Správa fotografií a dokumentů
 • Třídní kniha
Karellen database

Databáze zaměstnanců

Databáze zaměstnanců obsahuje základní informace o zaměstnancích (telefonní číslo, adresu bydliště, docházku, plány dovolených a místo pracoviště). Zaměstnanecký účet poskytuje přístup k databázi dětí, kde najdou informace o dětech ve své třídě a jejich příbuzných rychlým a efektivním způsobem.

Přednosti

 • Základní informace
 • Docházka
 • Záznamy z příjmacího řízení
 • Základní informace o mzdách
 • Záznamy odpracovaných hodin
Karellen database

Databáze příbuzných

Databáze příbuzných obsahuje základní informace o členech rodiny, telefonní čísla a adresy. Příbuzní mají svůj osobní přístup do uživatelského účtu s informacemi o jejich dítěti a také k fotkám, na kterých je dítě označeno. Příbuzní mohou odesílat zprávy nebo omlouvat dítě pomocí online rozhraní či přímo pomocí mobilní aplikace.

Přednosti

 • Základní informace
 • Kontaktní údaje
 • Obousměrná komunikace školy s příbuznými
 • Údaje o pracovní době příbuzných
 • Fotografie příbuzných
Karellen database

Komunikační systém

Systém má silný komunikační modul, který sleduje zprávy od učitelů a příbuzných. V systému je také možné zaznamenávat jednání s rodiči nebo dalšími příbuznými. Všichni příbuzní mají možnost nahlédnout do historie komunikace, které se týkají jejich dítěte. Modul usnadňuje komunikaci mezi školou a rodiči a současně také mezi všemi.

Přednosti

 • Systém pro emaily
 • Systém pro zprávy
 • Upozornění notifikací v aplikaci
Karellen database

Úložiště dokumentů

Systém obsahuje úložiště dokumentů, které je propojené s každým dítětem a zaměstnancem zvlášť. Systém má také prvotřídní a bezpečné úložiště pro fotografie, na kterých je možnost označit dítě, události v kalendáři, učitele nebo celou třídu najednou. Databáze je plně zabezpečena šifrováním a heslem a přístup je řízen pracovníky školy. Příbuzní si mohou prohlížet fotografie označené jménem jejich dítěte, mohou si je také stahovat do svého počítače nebo je sdílet na sociálních sítích. Všechny fotografie dětí pořízené od okamžiku, kdy nastoupí do školy, jsou ukládány a na konci školního období si je rodiče mohou stáhnout.

Karellen database

Administrace webových stránek

V systému je zahrnuta plnohodnotná správa webových stránek. Školy mohou nastavit své webové stránky na zobrazení údajů o škole, učebních osnov, programu a novinek, včetně informací o učitelích. I když se aktuální informace dostanou k rodičům a učitelům okamžitě skrze systém, tak je stále potřeba zahrnovat nové návštěvníky na webových stránkách školy zprávami a nejnovějšími informacemi o činnosti školy. K návštěvníkům webových stránek, kteří nemají ve škole své dítě, se dostanou pouze základní, tudíž omezené informace o školních akcích a dětech. Veškeré informace a fotografie dětí jsou poté přístupné pouze oprávněným uživatelům. Obsahové generátory zabudované do systému umožňují automaticky zobrazit zaměstnance, denní program, jídelníček a další informace, a to velmi snadno.

Karellen database

Uživatelské role

Systém má předdefinované přístupové skupiny pro různé funkce. Příbuzní mají k dispozici rozhraní, které jim pomůže získat informace rychle a snadno. Stejně tak ředitelé mají nastavení účtu, které jim dává možnost sledovat a zaznamenávat všechny klíčové aspekty o fungování školy. Učitelům se zobrazí rozhraní, které umožňuje přístup k seznamu dětí a informacím o nich, jakož i možnost registrace docházky a komunikace s příbuznými a ostatními zaměstnanci školy. Obce a zřizovatelé škol mají zvláštní účet, kde mohou získat pro ně podstatné informace a harmonizovat tak důležité procesy škol.

Karellen database

Přehledné moduly v Karellenu

Od sledování statistik po fakturace - všechno jednoduše a přehledně v jednotlivých modulech.

Učitelská nástěnka

Nástěnka pro učitele zobrazuje nástroje důležité pro každodenní činnosti ve škole. Obsahuje seznam dětí a k němu připojené funkční zkratky pro docházku, omlouvání a rychlé zasílání zpráv. Nástěnka také zobrazuje jídelníček, kalendář s událostmi a nejnovější fotografie ze škol.

Rodičovská nástěnka

Nástěnka pro rodiče zobrazuje hlavní funkce systému určené rodičům, které jim zpřehledňují seznam informací o denním režimu dítěte ve škole. Zobrazuje fotografie, na kterých jsou označeny jejich děti, jídelníček, omluvenkový formulář, kalendář, zprávy a informační kanál s aktuálními informacemi.

Statistiky

Statistiky jsou zpřístupněné samotné škole i jejímu zřizovateli a obsahují souhrny a promyšlené výpočty s grafy a tabulkovými přehledy o tom, jak je škola vytížena, nebo zda správně spravuje svou kuchyni. Dalšími funkcemi jsou například celkové přehledy nad docházkou a dovolenou zaměstnanců. A jedním z nejdůležitějších přehledů je soupis příjmů a výdajů, kde si vedení školy může jednoduše procházet stavy z minulosti, kalkulovat budoucí příjmy a výdaje a zjistit tak, kde je možné ušetřit finanční prostředky.

Přesvědčí i ty nejvěrnější „papíro-láskaře“

Když je možné mít všechno potřebné vždy s sebou online, už nebudete potřebovat stohy papírů k archivaci.